readon - Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Gedane investeringen verdienen zich dus snel terug. Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.

Waarom integraal energiemanagement?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), veranderende wetgeving en strengere handhaving vragen om heldere doelstellingen op gebied van energie en duurzaamheid. Een gestructureerde uitvoering van uw energiemanagement is noodzakelijk om strategische, tactische en operationele doelen te kunnen behalen.

U kunt meer lezen over de wet- en regelgeving omtrent de informatieplicht voor bedrijven en instellingen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.