ReadOn zorgt voor het inzichtelijk maken van- en controle hebben over uw energieverbruik, uitstoot en vele andere waardes. ReadOn maakt uw bedrijf duurzamer, en tegelijkertijd kunnen er vaak substantiële kosten worden bespaard.

readon
Online Energy Management

readon
Online Energy Management

readon is een online monitoring systeem

Toepassingen zijn:

  •  Slide Title
Device Slider

Meten is weten

Data wordt beveiligd opgeslagen in de Cloud.

Historie wordt grafisch weergegeven in Browsers: analyse en dashboard.

Grafische weergaven kunnen in Excel gedownload worden.

Bij interpretatie van de metingen is begeleiding mogelijk.

Meer weten? Bekijk onze brochure hier

Ventilatie

Vanaf het begin van de Coronacrisis is er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de invloed van ventilatie op de verspreiding van aerosolen. Meer en meer onderzoeken wijzen uit dat de luchtkwaliteit daar een cruciale rol in speelt. Maar ook blijkt dat de mate van ventilatie een bepalende factor is bij verspreiding van andere infectiezieken.