ReadOn
Online Energy Management

ReadOn zorgt voor het inzichtelijk maken van- en controle hebben over uw energieverbruik, uitstoot en vele andere waardes. ReadOn maakt uw bedrijf duurzamer, en tegelijkertijd kunnen er vaak substantiële kosten worden bespaard.

readon
Meetsystemen

readon
Meetsystemen

ReadOn brengt metingen in beeld

ReadOn is voortgekomen vanuit behoefte uit de markt. Tegenwoordig is duurzaam ondernemen belangrijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw bedrijfsimago en de kosten. Veel bedrijven hebben geen goed overzicht van hun energieverbruik.

ReadOn brengt gegevens zoals uw energieverbruik, uitstoot, ventilatiebeheer, en vele andere waarden voor u in beeld, en onderzoekt hoe u efficiënter met energie kunt omgaan.

Meten is weten

Ons geïntegreerde datalogging-systeem meet de waarden, en geeft deze vervolgens realtime voor u weer op een online dashboard.

Met duidelijke grafieken en de mogelijkheid om meerdere perioden naast elkaar te leggen, zorgt ReadOn ervoor dat uw metingen gemakkelijk kunnen worden ingezien.

Logisch en daardoor zeer begrijpelijk!

Corona & Ventilatie

Vanaf het begin van de Coronacrisis is er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de invloed van ventilatie op de verspreiding van aerosolen. Meer en meer onderzoeken wijzen uit dat de luchtkwaliteit daar een cruciale rol in speelt. Maar ook blijkt dat de mate van ventilatie een bepalende factor is bij verspreiding van andere infectiezieken.